Συντάκτης: ΔΙΕΞΟΔΟΣ Συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Αμαρουσίου

Αξιολόγηση στα Αγγλικά

Αξιολόγηση στα Αγγλικά

The 2018 World Cup is fast approaching, with national sides making their final preparations ahead of this summer’s tournament. We now know the groups after December’s draw. England have been put together with Belgium,...