Δ.Σ. Συλλόγου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας για το συνδικαλιστικό έτος 2013-14

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Καββαδία Φωτεινή

 

ΔΙΕΞΟΔΟΣ 

2

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Θηβαίος Κων/νος 

 ΔΗ. ΣΥ. ΕΚΠ/ΚΩΝ

3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοκκινομηλιώτης Γιώργος 

ΔΙΕΞΟΔΟΣ 

4

ΤΑΜΙΑΣ

 Λελεδάκη Ρούλα

ΔΑΚΕ 

5

ΜΕΛΟΣ

Πολυχρονιάδης Δημήτρης 

ΔΙΕΞΟΔΟΣ 

6

ΜΕΛΟΣ

Τολιάκης Βασίλης 

 ΔΙΕΞΟΔΟΣ 

7

ΜΕΛΟΣ

Ζιάραγκας Γιάννης 

 ΔΗ. ΣΥ. ΕΚΠ/ΚΩΝ