Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2015

Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία για παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέους

Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία για παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Η. Δ.  ΤΗΣ 84ης Γ. Σ. του κλάδου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Η. Δ. ΤΗΣ 84ης Γ. Σ. του κλάδου.

Συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικών

Συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικών