Δ.Σ. ΔΟΕ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξενοφώντος 15 – 105 57 – Αθήνα
ΤΗΛ. : 2103236547 , 2103245375 , 2103221316 , 2103232582
FAX : 2103238981 – 2103231977 – 2103312760
e-mail: [email protected]

Πρόεδρος Μαντάς Κομνηνός Τηλ:2103233662, 6974750598
Fax: 2103219653
[email protected]
Αντιπρόεδρος Κόκκινος Χαράλαμπος Τηλ/Fax:2103312794, 6974750407
Γενικός Γραμματέας Πετράκης Σταύρος Τηλ/fax:2103312791, 6973832828 [email protected]
Ειδικός Γραμματέας Φασφαλής Νίκος Τηλ/Fax:2103242171, 6975303105
Οργανωτικός Γραμματέας Γκούμας Θανάσης Τηλ/ Fax:2103312792, 6974489580 [email protected]r
Ταμίας Οικονόμου Τριαντάφυλλος Τηλ/fax:2103312795, 6973425944
Υπεύθυνος Υλικού & Βιβλιοθήκης Ανδρουλάκης Μάνος Τηλ: 2103312793 fax: 2103246928 6972679767 [email protected]
Μέλος Κικινής Αθανάσιος Τηλ/fax: 2103255576 6974114103 [email protected]
Μέλος Νικολάρας Λάμπρος 2103242144, Fax:2103247135, 6974750410 [email protected]r
Μέλος Αναγνωσταράς Γιάννης Τηλ:2103228891,6975308409 [email protected]
Μέλος Δριμάλα Θεοδώρα Τηλ:2103313717, 6983117770
Fax:2103245836
[email protected]