Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 στις 18:30 στο 3ο & 11ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου & Διενέργεια εκλογών ανάδειξης αντιπροσώπων για την 93η Γ. Σ. της Δ. Ο. Ε. την ΠΕΜΠΤΗ 30 Μαΐου 2024 από 12:00 έως 21:00 στο 3ο & 11ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...