ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ Ν. 4692/2020 & 4823/2021 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ – ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...