Κατηγορία: Αποφάσεις Δ.Σ.

Σχετικά με το έγγραφο υπ. αρ. πρωτοκόλλου 58552/27 – 6  – 2023 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

Σχετικά με το έγγραφο υπ. αρ. πρωτοκόλλου 58552/27 – 6 – 2023 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

Άμεση παύση των πειθαρχικών διώξεων των συναδέλφων μας – μελών του Σ.Ε.Π.Ε. «Ο Περικλής» από τον Διευθυντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας  Νέα κινητοποίηση στη Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας την Δευτέρα  19 Ιουνίου  2023 ώρα 11:30

Άμεση παύση των πειθαρχικών διώξεων των συναδέλφων μας – μελών του Σ.Ε.Π.Ε. «Ο Περικλής» από τον Διευθυντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας Νέα κινητοποίηση στη Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 ώρα 11:30